Серпін бағдарламасы

«Серпін-2050» бағдарламасы аясында

        Жастардың техникалық-кәсіптік мамандық алуына көмектесу, оларды еңбекке ынталандырудың жолын табу — Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың аса маңызды мәселелерінің бірі. Сондықтан, «Мәңгілік ел жастары- индустрияға» мемлекеттік бағдарламасы  Қазақстандық жастардың, оның ішінде Оңтүстік аймақ жастарын кең көлемде техникалық кәсіптік білім алуға және тұғыры биік тәуелсіз Отанымыздың аса маңызды индустрияландыру бағдарламасына қатыстыруды, тартуды мақсат етеді.  Бұл жоба жастарымызды дербес өмірге, бастамашыл еңбекке бейімдеудің  тиімді жүйесін құрудың алғашқы қадамы болып  отыр. Мемлекетіміздің еңбек нарығындағы экономикадағы ерекшеліктерін ескере отырып «Серпін-2050» бағдарламасымен   колледжіміз 2015-2016 оқу жылынан бастап  «1513000 Ветеринария»  мамандығына  студенттер оқытып отыр. 2018  жылы 19 серпіндік студенттер оқу орнын бітіріп шықты. Түлектердің  жұмысқа орналасуы — 100%ды құрайды.  Соның ішінде   Шығыс Қазақстан облысына-9  (Ұлан ауданында-5, Глубокое ауданында-2, Бородулиха ауданында-2)  түлек жұмысқа орналасты.
«Серпін-2050» әлеуметтік бағдарламасы бойынша бүгінгі күні 45  серпіндік студент колледж қабырғасында білім нәрімен сусындауда. Осы студенттер  жатақханамен тегін қамтамасыз етілген. 35 студент шәкіртақы  алады. 45 студенттің 27 сі аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан.  Болон процесі және  академиялық ұтқырлық  орталығы «Ұлттық жобалар басқармасының бас сарапшысы» Байменова Гульжанат Ахмаджанқызымен және Облыстық білім басқармасы басшысының  орынбасары  Оспанғалиев Қажымұқан Алимханович  колледжге келіп  серпіндік студенттермен кездесу ұйымдастырды. Студенттердің  тыныс-тіршілігі, жай -күйімен  танысты. Кездесу барысында студенттер көкейлерінде  жүрген сұрақтарын қойып, орнықты жауаптар алды.

Новости

«Мені шыңдаған Серпін» республикалық кәсіби шеберлік байқаудың қорытындысы

«Мәңгілік ел жастары- индустрияға» «Серпін» әлеуметтік жоба шеңберінде білім алып жатқан студент жастарының арасында «Мені шыңдаған Серпін» республикалық кәсіби шеберлік байқауы 2018 жылдың  қазан айының 30-31 күні Павлодар қаласында өтті.
    «Мені шыңдаған Серпін» республикалық кәсіби шеберлік байқауы колледждер үшін 5 мамандық бойынша өткізілді. Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінен «Ветеринария» мамандығы бойынша 2 студент Төребеков Бекболат және Жайшылықова Назерке қатысты.
    Байқаудың бірініші күні ашылу салтанаты С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде өтті. Конкурстың бірінші бөлімі  үй тапсырмасы «Туберкулезбен күресу шараларын жоспарлау» берілген болатын. Біздің студенттер үй тапсырмасын презентация және видеоролик түрінде ұсынды. Бірінші бөлімнің қортындысы бойынша Төребеков Бекболат максималдық 15 баллдың 13 балын жинап 1 орынды иеленсе, Жайшылықова Назерке 12 баллмен 2 орынды иеленді. Конкурстың 2 бөлімі теориялық және тәжірибелік тапсырмаларды орындау болды, ол «Жануарлардан қан алу», «Туберкулинизация», «Сібір жарасына қарсы иммунизациялау», «Магниттік зондты енгізу», «Ашық жолмен қозыларды кастрациялау» манипуляцияларын орындау. Студенттер өздерінің теориялық білімдерімен қоса кәсіби шеберліктерін өте жоғары деңгейде көрсете білді.
Әділ қазылар алқасының шешімімен Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінің студенті Төребеков Бекболат жүлделі 2 орынды иемденіп, «Күміс медальмен» марапатталды.
                                                                                            Жетекшісі Уалиева Г.М.Новости

СЕРПІН 2050

20151201_182444
20151201_182505
20151201_182848
20151201_183208
20151201_183318
20151201_184234
20151201_184727
20151201_184901
20151201_185046
20151201_185750
2015-12-11-16-40-04-880
2015-12-11-16-34-47-707
2015-12-11-14-55-55-810
2015-12-11-14-49-08-297
2015-12-11-12-22-57-536
2015-12-11-12-22-16-766

Фото

Итоги встречи выпускников и преподавателей по специальности 1513000 «Ветеринария» ВКСК с работодателями Восточно-Казахстанской области

изменить

12 апреля 2018 года в конференц-зале    КГКП  «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» состоялась встреча выпускников 2018 года по специальности «Ветеринария»   с работодателями Восточно-Казахстанской области на  тему: «Организация эффективного проведения практического обучения с последующим  трудоустройством выпускников». Встреча проходила в формате «круглого стола».

На мероприятии присутствовали директор ВКСК Оспанов  У.Т., зам директора по УР  Ескалиева А.С., зам директора по УПР Крикуненко В.Г., директор   КГУ «ТиПО и ПК ВКО» Рамазанов Р.С., зам директора центра ТиПО Кездикбаева Л.Т., и.о. руководителя Управления ветеринарии ВКО  Шынтемиров А.М., более 20-ти директоров коммунальных государственных предприятий в сфере ветеринарии  ВКО, преподаватели ПЦК «Ветеринарии», а также 40 студентов выпускных групп по специальности «Ветеринария», из них 12 выпускников обучающихся по программе «Серпін-2050, Мәңгілік жастар-индустрияға».

С приветственным словом выступил директор колледжа Оспанов У.Т., в котором обозначил основные направления работы участников встречи.

— Известно, что часть выпускников сталкиваются с трудностями при трудоустройстве после окончания колледжа. Стало очевидно, что для подготовки квалифицированных специалистов необходимо знакомить их с реальным производством, а также учитывать требования предприятий к квалификации и качеству их подготовки. На сегодняшний день колледжем заключено 26 договоров о сотрудничестве с предприятиями аграрного сектора, в рамках которых планируется прохождение технологических и преддипломных практик, просматривается возможность дальнейшего трудоустройства молодых специалистов на этих предприятиях.

Затем выступил руководитель Управления ветеринарии ВКО  Шынтемиров А. М., который отметил, что на сегодняшний день ветеринарная служба ВКО испытывает потребность в квалифицированных специалистах в области ветеринарии, студенты старших курсов могут пройти производственную практику на базе КГП в сфере ветеринарии области с последующим устройством  на работу. А также он озвучил информацию о вакансиях в области,  льготах, государственных программах  «С дипломом — в село», «Льготное кредитование молодых специалистов», «Микрокредитование».

Затем выступил директор   КГУ «ТиПО и ПК ВКО» Рамазанов Р.С. «На сегодняшнем  круглом столе Вашим колледжем были подняты  актуальные проблемы  развития  технического и профессионального образования области.  Рассматривались  вопросы  сохранения, развития, укрепления материально-технической базы ТиПО,  дуального  обучения, связь между учебным заведением и работодателем.   Учебные планы,  учебные программы, производственная практика, экзамены и весь учебный процесс должны  быть  запланированы и составлены  совместно с работодателями  и  на должном профессиональном  уровне. Профессионализм будущего специалиста зависит только от вас».

Заместитель директора по УПР Крикуненко В.Г. выступил с докладом, что для достижения высоких результатов необходима, во-первых, модернизация технических процессов, во-вторых, обеспечение сельского хозяйства специалистами высокого уровня.

Настоящее время ВКСК является базовым учебным заведением, которые ведет подготовку специалистов для АПК,  также в своем докладе он отразил, что наиболее удельный вес в подготовке специалистов приходятся на специальность «Ветеринария». По данной специальности ежегодно выпускается  40-46 выпускников, затем предложил для обсуждения вопросы  в разрезе темы.

Далее выступили директора коммунальных государственных предприятий в сфере ветеринарии  ВКО, они подробно рассказали об основных моментах деятельности предприятий, условиях труда и быта, социальной поддержке и профессиональной карьере сотрудников. Каждый директор высказал свое мнение о развитии и особенностях ветеринарной службы своего региона,  предложили проходить производственную практику изначально в крестьянских хозяйствах, а затем в КГП  в сфере ветеринарии и ветеринарных лабораториях района и области, с целью полного ознакомления студентов всем отраслям ветеринарных работ,  так как такое последовательное прохождение практики дает студентам возможность освоить практические навыки более эффективно.

Директор КГП «Ветеринарная служба Жарминского района» Мусамбаев А.К. подчеркнул  актуальность поднимаемой проблемы, и выразил благодарность коллективу колледжа за хорошую  теоретическую и практическую подготовку выпускников. А директор Бескарагайского района Сагытбеков М.К. отметил, что было проведено качественное обучение по курсовой подготовке, направленных ими людей в ВКСК, и выразил благодарность коллективу колледжа. На сегодня эти специалисты показывают хорошие результаты.

Директор КГП «Ветеринарная служба Урджарского района» Абайбеков А.А. рассказал:

—   В нашем регионе имеется  аграрный колледж, где выпускают  ветеринарных санитаров. Однако, он не имеет такой оснащенности по данной специальности как в вашем колледже, и при обучении используют оборудование, которые находится в ветеринарном пункте, конечно, это в свою очередь, будет влиять на качество образования.

Директор КГП «Ветеринарной службы Абайского района» Айкымбаев М.К. сказал, что после экскурсий по колледжу был отмечен высокий уровень обеспеченности материально-техническими средствами, что необходимо для реализации образовательных программ по специальности «Ветеринария». «Разделяя мнение коллег, хочу внести предложение: в целях подготовки конкурентоспособных, компетентных специалистов в сфере ветеринарии не распылять государственный бюджет и сосредоточить внимание на базовом учебном заведении».

Заместитель  директора центра ТиПО Кездикбаева Л.Т спросила: «Если мы оставим колледж базовым для подготовки ветеринарных специалистов и оснастим его современной технической базой, как вы думаете, будет ли подготовка специалистов высококачественной?».

Большинство директоров КГП в сфере ветеринарной службы ВКО пришли к единому мнению — ВКСК оставить базовым для подготовки специалистов среднего звена в области ветеринарии.

Аудитория приняла активное участие обсуждение, выпускники задавали производственникам актуальные вопросы по теме обсуждения. Большинство студентов проявили свою заинтересованность в трудоустройстве на представленные предприятия.

В ходе мероприятия выпускникам рассказали о требованиях, предъявляемых к сотрудникам ветеринарной службы и порядке поступления на работу. Выпускники в свою очередь, смогли задать вопросы, связанные с перспективами ветеринарный службы области.

В завершении мероприятия выпускники отметили, что подобные встречи с работодателями очень важны, так как дают уверенность в будущем трудоустройстве и самореализации.

По окончании мероприятия заместитель директора по УПР Крикуненко подвел итоги встречи:

«Подобные встречи всегда показывают взаимную заинтересованность и студентов, и работодателей, в развитии взаимоотношений: это касается предоставления базы для прохождения производственных практик с последующим трудоустройством после получения диплома специалиста». Подводя итог данного мероприятия, отметил, что дальнейшая работа должна продолжаться в плане сотрудничества, для этого необходимо закрепить отношения подписанием меморандума.

Затем был заключен меморандум о сотрудничестве между руководителями КГКП «Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж» и ГУ «Управление ветеринарии ВКО».

Во второй части мероприятия выпускники получили возможность познакомиться с работодателями, оставить резюме, пройти первичное собеседование.

Статистика

  • 113705Всего посетителей:
  • 7Посетителей сегодня:
  • 95Посетителей вчера:
  • 512Посетителей на прошлой неделе:
  • 1077Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.