Годовой план

2018-2019 оқу жылына арналған сырттай оқу бөлімнің
 жұмыс жоспары
 
Ұйымдастыру жұмыстары

Шаралар Мерзімі Жауаптылар
1 Сыртқы оқу бөліміне қабылдау қыркүйек Қабылдау комиссиясы, сырттай бөлім меңгерушісі
2 Сырттай бөлімге жаңадан түскен студенттердің жеке іс қағаздарын қабылдау комиссиясынан қабылдау және беру 01-02.10.2018ж сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
3 2-НК формадағы есеп 05.10.2018ж сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
4 Жаңа топтар бойынша жұмыс істеу:
1. Жаңа топтамаға топтарды рәсімдеу
2. Сырттай бөлімнің контингентіндегі журналға студенттер туралы ақпарат енгізу
3. Топтық журналдарды дайындау, бақылау жұмыстары журналын тіркеу
Қазан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
5 Курстар бойынша топтық кездесулер өткізу: сырттай оқу бөлімінің студенттерінің құқықтары мен міндеттері ( 1 курс), оқу процесінің кестесін орындау 15.10.2018ж сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
6 Оқу кестесін енгізу — табысты оқудың кілті  (2,3 курс) Қараша, наурыз сырттай бөлім меңгерушісі
7 2018-2019 оқу жылы бойынша басшылық құжаттарды құру:
1. 2018-2019 оқу жылына арналған жұмыс жоспары
2. Оқу процессінің графигі
3. Бақылау жұмыстарын тапсыру кестесі
4. Курстық жұмыстарды тапсыру кестесі
Қыркүйек-қазан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
8 Студенттерді ауыстыру және жалғастыру бойынша жұмыс Қыркүйек-қазан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
9 Оқу кестесін құрастыруға  материалдарды дайындау Жүйелі түрде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
10 Әдістемелік кеңестерге және циклдық комиссия отырыстарына қатысу Жүйелі түрде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
11 Оқу ақыларын төлеулерін  бақылау (қайта есептеу). Оқу жүйесін бақылау Жүйелі түрде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
12 Сырттай бөлімде кеңестер өткізу Сессия алдында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
13 Оқу ақысын төлемеген студенттермен жұмыс:
1. Артқа қалушылық себептерін анықтау
2. Топтық және жеке кеңес алуды ұйымдастыру
Жүйелі түрде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
14 Хаттар бойынша жұмыс: жеке тұлғалар мен мемлекеттік мекемелер Тұрақты түрде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
15 Тарификациямен жұмыс Қыркүйек Директор, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары, сырттай бөлім меңгерушісі
16 Мамандықтар бойынша студенттердің сессиясын ұйымдастыру және өткізу Қазан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
17 Мамандықтар бойынша оқу сессиясына бақылау жүргізуді ұйымдастыру және сынақ кітапшасын дайындау Кесте бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
18 Мамандықтар бойынша мемлекеттік қорытынды емтихандар дайындау және өткізу
1.Семестр бойынша аралық аттестация қорытындысын өткізу
2.Бітіретін топ студенттеріне ҚМА ға рұқсат беру
Оқу процесі кестесі бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
19 Түлектерге дипломдар дайындау және беру Оқу процесі кестесі бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
20 Түлектердің жеке іс құжаттарын  тіркеу және оларды мұрағатқа тапсыру Мемлекеттік емтихан аяғында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
21  Мамандықтар бойынша студенттерді сырттай оқуға ауыстырулары туралы бұйрық дайындау Шілде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
22  Оқу құжаттарының қорытындылардың, емтихандық, жиынтық ведомосттерінің, теориялық журналдардың, сынақ кітапшаларының күйін тексеру Шілде сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
23 Бақылау және курстық жұмыстар бойынша есептен шығару актілерін жасақтау Жылына 1 рет сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
24 Жаңа оқу жылына сырттай оқу бөлімінің жұмыс жоспарын дайындау және жасақтау Шілде-тамыз сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
25 Жаңа оқу жылына сырттай оқу бөлімінің педагогикалық жүктемесі бойынша жұмыс Шілде-тамыз Директор, директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары, сырттай бөлім меңгерушісі
26 Оқытушылардың оқу сағаттарын есепке алуды жүргізу Сессия уақытында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
27 2018-2019 оқу жылына оқу сағаттарына есеп айырысуды дайындау Маусым сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
28 2018-2019 оқу жылы бойынша жылдық есеп Маусым сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
29 Пән бойынша курстық жұмыстың орындалу кестесін құрау Оқу процесі кестесі бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі

Оқу-әдістемелік жұмыс

Шаралар Мерзімі Жауаптылар
1 Мамандықтар бойынша бақылау жұмыстарының рецензиялауын ұйымдастыру және бақылау Кесте бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
2 Мамандық бойынша сабақ кестесін  дайындау Сессия алдында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
3 Отырыстарда  емтихан сессиясының нәтижелерін қарау Оқу процесі кестесі бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
4 Оқу үрдісі және студенттердің білім сапасын бақылау Сессия уақытында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
5 ПЦК-мен байланыс, сырттай бөлімде мұғалімдердің педагогикалық қызметінде әдістемелік құралдарды пайдалануын, орындалуын бақылау оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
6 Сырттай оқитын студенттерімен жұмысын жаңарту бойынша жаңа жас оқытушылармен жұмыс оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
7 Пән бойынша сырттай оқитын оқушыларға бақылау жұмыстарының нұсқаулығын дайындау оқу жылының ағымында сырттай бөлім меңгерушісі
8 Сабақтарға арналған жұмыс бағдарламаларымен, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлардың орындалуын бақылау оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
9 Академиялық берешектерді жою жұмыстарын жүргізу:
Берешекті оқушымен жеке жұмыс
Берешегі туралы және оны жою уақыты жазылған хаттарды дайындау және жіберу
Берешекті студентпен оқытушы арасына кездесу ұйымдастыру
оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
10 2018-2019 оқу жылының 1 ші семестр қорытындысы Ақпан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
11 Сырттай бөлім студенттері жұмыс істейтін кәсіпорын басшыларымен үздіксіз байланыста болу және оқу қорытындысын хабарлап отыру оқу жылының ағымында сырттай бөлім меңгерушісі
12 Сырттай бөлім студенттерінің өндірістік тәжірибесінің өтілуін бақылауды жүзеге асыру Оқу процесі кестесі бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі

Тәрбие жұмысы

Шаралар Мерзімі Жауаптылар
1 Сырттай оқитын студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру бойынша жаңа топтарда дәрістер өткізу
— колледждің оқу әдебиеті мен анықтамалық материалдарымен танысу
— кітапхана қорын пайдалану
— оқу үрдісінің кестесі
-бақылау жұмыстарын өткізу кестесі
— оқу сабақтарының кестесі
-бақылау жұмыстарын дайындау
Қазан сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
2 Әртүрлі тәрбиелік шараларды және топ сағаттарын күндізгі бөлім студенттерімен бірге өткізуді ұйымдастыру Кесте бойынша сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
3 Құқық бұзушылықты алдын алу шаралары бойынша құқық қорғау органдар қызметкерлерін шақыру Сессия уақытында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
4 Өндіріс орындарының мамандарының қатысуымен жоғары топ студенттерімен таңдаған мамандыққа деген сүйіспеншілігі туралы әңгімелесу (сырттай бөлім студенттері) Сессия уақытында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі

Кәсіптік бағдар жұмысы

Шаралар Мерзімі Жауаптылар
1 Теледидар, жарнама арқылы жарнамалық және ақпараттық іс-шараларды өткізу оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
2 Бітірушілердің тұрғылықты жері бойынша кәсіби бағдар беру жұмыстары оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі
3 Студенттердің жұмыс орындары бойынша мұғалімдердің кәсіби бағдар беру жұмысы оқу жылының ағымында сырттай оқу  бөлім меңгерушісі

 

Сырттай оқу
бөлім меңгерушісі:                                                    С.Зайнулдина

Статистика

  • 24887Всего посетителей:
  • 0Посетителей сегодня:
  • 48Посетителей вчера:
  • 262Посетителей на прошлой неделе:
  • 782Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.