АҒЫМДЫҚ ЕМТИХАН КЕСТЕСІ, РАСПИСАНИЕ ТЕКУЩИХ ЭКЗАМЕНОВ, ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯ КЕСТЕСІ, ГРАФИК ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2-семестр 2019-2020 оқу жылы

рс пп Топ/Группа Сабақтың соңғы күні/Последний день занятийПән атауы/Наименование предмета Модуль атау/ наименование модуля Оқытушының аты-жөні/Ф.И.О. преподавателяКеңес беру/Консультации Емтихандар/ Экзамены
 Күні /Дата Уақы ты/Вр ауд Күні /Дата Уақы ты/Врауд
11ВКЗ12.06.20жҚазақ тіліНауканова А.15.0610-00 17.06.2010-00 
Орыс тіліЧуюмбаева Г.К.18.0610-00 19.06.2010-00 
МатематикаКабыкенова А.Б.22.0610-00 23.06.2010-00 
ХимияМухамедкалиева Г.Ж.24.0610-00 26.06.2010-10 
21ВК12.06.20жҚазақ тіліНауканова А.15.0611-00 16.06.2010-00 
Орыс тіліЧуюмбаева Г.К.17.0610-00 18.06.2011-00 
МатематикаКабыкенова А.Б.22.0611-00 24.06.2010-00 
ХимияМухамедкалиева Г.Ж.24.0611-00 26.06.2010-00 
31АКЗ12.06.20жҚазақ тіліНауканова А.24.0610-00 26.06.2010-10 
Орыс тіліЧуюмбаева Г.К.22.0611-00 24.06.2010-00 
МатематикаКабыкенова А.Б.15.0610-00 17.06.2010-00 
ХимияМухамедкалиева Г.Ж.18.0610-00 19.06.2010-00 
42ВКА12.06.20жБМ-01.Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану ( Кәсіптік орыс тілі)  Чуюмаева Г.К.15.0610-00 16.06.2010-00 
БМ-06. Тарихты түсіну, әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның рөлі мен орны. (Қазақстан тарихы)  Алматова А.К.17.0610-00 19.06.2010-00 
КМ-03. Азық өсімдіктерінің пайдалы белгілерін және жануарлар мен құстарды тамақтандыру ережелерін анықтау (Ботаника жем-шөп негіздерімен және ауылшаруашылық жануарларын азықтандыру)Калымова З.А.19.0613-00 22.06.2010-00 
КМ-04.Тұқымды асылдандыру жұмысын жүзеге асыру (Мал шаруашылығы)Лебаев Е.А.10.0613-00 12.06.2010-00 
52ВКС12.06.20жБМ-01.Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану ( Кәсіптік орыс тілі)  Чуюмаева Г.К.15.0611-00 16.06.2013-00 
БМ-06. Тарихты түсіну, әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның рөлі мен орны. (Қазақстан тарихы)  Алматова А.К.17.0611-00 19.06.2013-00 
КМ-03. Азық өсімдіктерінің пайдалы белгілерін және жануарлар мен құстарды тамақтандыру ережелерін анықтау (Ботаника жем-шөп негіздерімен және ауылшаруашылық жануарларын азықтандыру)Тұрахан Ж.10.0613-00 12.06.2010-00 
КМ-04.Тұқымды асылдандыру жұмысын жүзеге асыру (Мал шаруашылығы)Лебаев Е.А.19.0613-00 22.06.2010-00 
62ВК05.06.20ж Жануарлардың анатомиясы мен физиологиясыКалымова З.А.10.0610-00 12.06.2010-00 
    АзықтандыруЛебаев Е.А.08.0610-00 09.06.2010-00 
   Зертханалық істер техникасыЖакипова Р.Ж.15.0610-00 16.06.2010-00 
   Цитология, эмбриология  гистологияКусаинова Г.М.17.0610-00 19.06.2010-00 
           
73ВК19.06.20ж Патологиялық физиология мен  Патологиялық анатомияЖакипова Р.Ж.22.0610-00 24.06.2010-00 
Індеттану микробиологиясыменКабдуалиева А.С.24.0613-00 26.06.2010-00 
83ВКА15.06.20Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикаменКалымова З.А.17.0611.00 19.06.2013.00 
Ветеринарлық істі ұйымдастыруЖанат Т24.0611.00 26.06.2013-00 
9ВКС15.06.20Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикаменКусаинова Г.М.17.0611.00 19.06.2013.00 
Ветеринарлық істі ұйымдастыруУалиева Г.М.24.0611.00 26.06.2013-00 
103ВКЗ05.06.20жІшкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикаменЛебаев Е.А.15.0610-00 16.06.2010-00 
Ветеринарлық істі ұйымдастыруУалиева Г.М.17.0610-00 19.06.2010-00 
114ВК03.04.20жІшкі жұқпалы емес ауруларКусаинова Г.М.07.0410-00 08.04.2010-00 
Індеттану микробиологиясыменУалиева Г.М.09.0410-00 10.04.2010-00 
ПаразитологияЖакипова Р.Ж.13.0410-00 14.04.2010-00 
Мал тектес, өсімдік тектес тағам өнімдерін ветеринарлық-санитарлық сараптауАхмадиева А.Ж.16.0410-00 17.04.2010-00 
122МК12.06.20жБМ-06. Тарихты түсіну, әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстанның рөлі мен орны. (Қазақстан тарихы)  Алматова А.К.15.0610-00 16.06.2010-00 
 КМ-03.Ауыл шаруашылық техникасына қызмет көрсету бойынша операцияларды орындау (Тракторлар мен автомобильдер)Ибраев А.С.17.0610-00 19.06.2010-00 
1312.06.20ж КМ-03.Ауыл шаруашылық техникасына қызмет көрсету бойынша операцияларды орындау (Тракторлар мен автомобильдер, конструкциондық материалдар технологиясы)Ибраев А.С.15.0610-00 16.06.2010-00 
1419.06.20жОсновы менеджмента, маркетинга и организация агробизнесаКокышева Г.Б.22.0609-00 23.06.2010-00 
Техническое обслуживание и текущий ремонт машинИбраев А.С.25.0610-00 26.06.2010-00 

Курстық жұмысты қорғау

ТопПән атауы Жауапты оқытушыУақытыОрны
14ВКНарықтық экономика негіздеріАкшабаева Г.К.06.04.20ж205
24ВКСНарықтық экономика негіздеріАкшабаева Г.К.08.04.20ж205
3Основы менеджмента, маркетинга и организация агробизнесаКокышева Г.Б.19.06.20ж213

ГРАФИК ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Группа Специальность 0518000 Учет и аудит (по отраслям)»Наименование дисциплинФИО преподавателяКонсультацииЭкзамены
ДатавремяДатавремяауд
12УАКвалификация  0518023 «Бухгалтер-ревизор»  І. Финансовый учет  Ақшабаева Г.К.17.06.2013-0019.06.2010-00205
2ІІ. Комплексный экзамен по дисциплинам: АудитЭкономический анализ и анализ финансовый отчетностиАкшабаева Г.К.24.06.2013-0026.06.2010-00205
Группа Специальность 1512000ЗоотехнияНаименование дисциплинФИО преподавателяКонсультацииЭкзамены
ДатавремяДатавремяауд
13ЗТКвалификация  1512103 «Зоотехник»  І. Комплексный экзамен по экономическим дисциплинам:         1.Экономика отрасли 2.Менеджмент  Серикбаева Л.С.15.06.2013-0017.06.2011-00205
2ІІ. Комплексный экзамен по специальным дисциплинам: Частная зоотехния и технология производства продукции животноводстваТехнология первичной переработки продуктов животноводстваОспанов У.Т.22.06.2013-0024.06.2011-00205
Топ  Мамандық  1513000 Ветеринария»Пән атауларыОқытушының аты-жөніКеңес беруЕмтихандар
күніуақытыкүніуақытыауд
14ВК   Біліктілік  1513063 «Ветеринарлық техник»  І. Экономикалық пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.  Экономика негіздері 2.  Нарықтық экономика негіздері 3.МенеджментАқшабаева Г.К.15.06.2010-0017.06.2010-00205
2ІІ. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1. Індеттану микробиологиясымен 2. Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикамен және  радиобиологиямен 3.Акушерлік іс, гинекология және көбею биотехникасы 4.Паразитология және  инвазиялық  аурулар  Уалиева Г.М.22.06.2010-0024.06.2010-00312
14ВКС   Біліктілік  1513063 «Ветеринарлық техник»  І. Экономикалық пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.  Экономика негіздері 2.  Нарықтық экономика негіздері 3.МенеджментАқшабаева Г.К.16.06.2010-0018.06.2010-00205
2ІІ. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1. Індеттану микробиологиясымен 2. Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикамен және  радиобиологиямен 3.Акушерлік іс, гинекология және көбею биотехникасы 4.Паразитология және  инвазиялық  аурулар  Кабдуалиева А.С.23.06.2010-0025.06.2010-00318
13 вкзБіліктілік 1513012 « Жануарларды ветеринарлық өңдеу операторы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1. Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикамен 2.Ветеринарлық істі ұйымдастыру 3. Зоогигиена және ветеринарлық санитария 4. Фармакология рецептурасыменЛебаев Е.А.22.06.2013-0024.06.2013-00309
12ВКС   Біліктілік  1513022 «Жануарлар мен құстарды жасанды жолмен қолдан ұрықтандыру операторы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.   Акушерлік іс және гинекология 2.  Жасанды жолмен қолдан ұрықтандыруҚилымбек А23.06.2010-0025.06.2014-00313
12ВКА   Біліктілік  1513022 «Жануарлар мен құстарды жасанды  жолмен қолдан ұрықтандыру операторы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.   Акушерлік іс және гинекология 2.  Жасанды жолмен қолдан ұрықтандыруАхмадиева А.Ж.23.06.2010-0025.06.2015-00301
12ВК   Біліктілік  1513042 «Зертханашы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.   Аналитикалық химия 2.  Зертханалық жұмыс техникасы 3.Биоорганикалых химияЖакипова Р.Ж.25.06.2010-0026.06.2015-00307
13ВКА   Біліктілік  1513012 « Жануарларды ветеринарлық өңдеу операторы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1. Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикамен 2.Ветеринарлық істі ұйымдастыру 3. Зоогигиена және ветеринарлық санитария 4. Фармакология рецептурасыменТұрахан Ж22.06.2010-0023.06.2010-00323
13ВКС   Біліктілік  1513012 « Жануарларды ветеринарлық өңдеу операторы»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1. Ішкі жұқпалы емес аурулар клиникалық диагностикамен 2.Ветеринарлық істі ұйымдастыру 3. Зоогигиена және ветеринарлық санитария 4. Фармакология рецептурасыменКусаинова Г.М.22.06.2010-0023.06.2012-00303
12МКБіліктілік «1510012- Слесарь-жөндеуші»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.Сызу 2.Слесарлық-жөндеу ісі 3. Өзара алмасу, стандарттау және техникалық өлшем 4. Конструкционды металдар технологиясыИбраев А.С.22.06.2010-0024.06.2010-00115
 Біліктілік «1510012- Слесарь-жөндеуші»І. Арнайы пәндер бойынша кешенді емтихан: 1.Сызу 2.Слесарлық-жөндеу ісі 3. Өзара алмасу, стандарттау және техникалық өлшем 4. Конструкционды металдар технологиясыКокышева Г.Б.22.06.2010-0024.06.2013-00115

Пока нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Статистика

  • 109438Всего посетителей:
  • 21Посетителей сегодня:
  • 50Посетителей вчера:
  • 352Посетителей на прошлой неделе:
  • 1137Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.