Годовой план на 2018-2019 учебный год


 


 
 
                     Бөлімдердің атауы
                                    
беті
1.  Мақсаты мен міндеттері
2. Колледждің жұмыс циклограммасы
3. Колледждің оқу жұмысының жоспары
4.  Тәрбие жұмысының жоспары
5.  Өндірістік оқу жоспары
6. Әдістемелік жұмыс жоспары
7. Күндізгі оқу бөлімінің жоспары
8. Сырттан оқу бөлімінің жоспары
9.  Курстық дайындық бойынша жұмыс жоспары
10. Шаруашылық бөлім бойынша жұмыс жоспары
11. Кітапхана жұмысының жоспары
12. Колледжішілік бақылау жоспары
13.  Қосымша
— Педагогикалық кеңестің жұмыс  жоспары
— Әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары
— Кураторлар Кеңесі отырысының жоспары
— «Жас мамандар мектебінің» жұмыс жоспары
—  Аттестациялық комиссияның жұмыс жоспары
— Психологтың жұмыс жоспары
— Кәсіптік бағдар беру жұмыстарының жылдық жоспары
— Механизация және агрономия кезеңдік комиссияның жұмыс жоспары.
— Ветеринарлық пәндер кезеңдік комиссиясының жұмыс жоспары
— Жалпы білімдік және әлеуметтік-экономикалық пәндер кезеңдік комиссиясының жұмыс жоспары
— Медициналық қызметтің жұмыс жоспары

 

 
Мақсаты мен міндеттер
Колледж қызметінің негізгі міндеттері
 

Шығыс Қазақстан ауылшаруашылық колледжінде 2018-2019 оқу жылына жұмыстарды жоспарлау үшін төмендегі стратегиялық құжаттар негіз болды:
Қазақстан Республикасының  «Білім туралы» 2007жылғы 27 шілдедегі №319-III Заңы;
Қазақстан Республикасындағы техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған  Мемлекеттік бағдарламасы;
«ҚР білімді 2018 ж.дейін дамытудың Концепциясы»;
Қазақстан Республикасының «Жастар саясаты туралы» 2015 жылдың 9-ақпанындағы № 285-V Заңы;
Техникалық және кәсіптік білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарды (ҚР Үкіметінің 2012ж.23 тамыздағы№1080 Қаулысымен бекітілген) және т.б.
          Колледждің инженерлік-педагогикалық ұжымымен қызметтің төмендегі міндеттері мен бағыттары   айқындалды: 

 • Сапа менеджменті жүйесіне ауысу: iso-9000 халықаралық стандартқа сәйкес СМЖ негізгі үрдістерін зерделеу және түзеу;
 • «ARQA» білім беру сапасын аккредиттеу және сараптау бойынша тәуелсіз агенттік» коммерциялық емес ұйымы арқылы институционалды және мамандандырылған аккредитациядан өту;
 • Колледждің барлық білімдік бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу;
 • Оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында педагогикалық ұжымның инновациялық қызметін дамыту;
 • Колледждің оқу, оқу-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын жаңғырту;
 • Контингентті сақтау мақсатында оқушылардың, оқытушылардың және ата-аналардың іс-әрекетін біріктіру;
 • Мектеп түлектеріне колледжде оқуға кәсіптік бағдар беру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу жүйесін жетілдіру;
 • Студенттердің толыққанды білім, іскерлік және дағды алуға уәждемесін арттыру;
 • Заманауи еңбек нарығында талап етілетін жоғарғы біліктілікті мамандар дайындау мақсатында оқушылардың зияткерлік қабілеттерін дамыту және кәсіптік құзырлылығын қалыптастыру.
 • Оқушыларды қазақстандық ұлтжандылық және жоғарғы азаматтық жауапкершілік рухта тәрбиелеу;
 • Мамандарды кәсіби дайындау бойынша мекемелермен әлеуметтік әріптестіктің жаңа түрлерін енгізу.

 

 

Колледждің 2018-2019 оқу жылына жұмыс циклограммасы

Жұмыс түрі Өткізу мерзімі

 

Жауаптылар
1. Педагогикалық кеңес қыркүйек,қарашаақпан, маусым,шілде —  айының  2 -жұмасы Құрылымыдқ бөлімшелердің басшылары
2. Әдістемелік кеңес ай сайын, айдың 3-сәрсенбісі Директордың ОӨҚБ орынбасары

ПКК басшылары

3. Директордың жанындағы кеңес Айына 1 рет Колледж директоры
4. Әкімшілік кеңес Апта сайын дүйсенбіде Директордың оқу ісі жөн.орынбасары
5. Өндірістік оқыту бойынша кеңес Айын 1 рет Директордың ОӨҚБ орынбасары
6. ПКК отырысы Айына 1 рет,

2-сәрсенбі

Директордың ОІЖ орынб.

ПКК басшылары

7. Старостат Айына 1 рет,

3-сейсенбі

Директордың оқу және тәрбие жұмысы жөн.оранбасарлары

Бөлім меңгерушісі

8. Құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша кеңес Айын 1 рет, дүйсенбі, айдың 4-аптасы Директордыі ТЖЖ орынбасары

Бөлім меңгерушісі

9. Кураторлар кеңесі Айына 1 рет

3-жұма

Директордың ТЖЖ орынбасары
10 Пәндік үйірмелердің жұмыстары

 

сейсенбі Директордың ОӨҚБ орынбасары

Оқытушылар

11 Қосымша сабақтар дүйсенбі

сәрсенбі

Бөлім меңгерушісі

Оқытушылар

12 Тақырыптық сынып сағаттары Әр бейсенбіде Директордың ТЖЖ орынбасары

Топ кураторлары

 

 

 
 
 

 

 

2018-2019 оқу жылына арналған оқу жұмысының жылдық жоспары

Директордың оқу ісі бойынша орынбасарының

 мақсаттары мен міндеттері

Алдағы оқу жылындағы негізгі міндеттері:  өзінің іс-әрекеті үшін шеберлікке, жинақылыққа және жауапкершілікке ие, өз ісіне деген шығармашылық тәсілдемені меңгерген, жоғарғы біліктілікті маманды дайындауды қамтамасыз ету; студенттің зияткерлік, мәдени, физикалық және адами  дамуына деген тұлғалық қажеттілігін қанағаттандыруды қамтамасыз ету;  техникалық және кәсіптік білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын жүзеге асыру арқылы білім сапасын арттыру болып табылады.

Міндеттері:

 1. 1. Бөлім меңгерушісінің, ПКК, кабинеттер мен зертханалардың жұмыс жоспарларын қарастыру және бекіту
 2. Колледждің педагогикалық кеңесін, әдістемелік кеңесін, педагогикалық қызметкерлердің аттестациялық комиссиясының отырыстарын дайындау және өткізу.
 3. Колледждегі оқу процесін тиімді түрде ұйымдастыру: оқу процесінің кестесі, теориялық кесте, оқу, біліктілік практикаларын өткізу кестесі, курстық жұмыстарды қорғау.
 4. ҚР Мемлекттік жалпыға міндетті білім стандартына және ТОЖ сәйкес барлық мамандықтар бойынша білімді ағымдағы, аралық және шектік бақылау үшін құжаттар легін қарастыру және бекіту.
 5. Студентердің аралық және қорытынды білім бақылауын өткізуді ұйымдастыру: кіріктірілген сынақ, бақылау жұмыстары, емтихандар.
 6. Оқытудың белсенді түрлері мен әдістері, инновациялық технологиялар мен авторлық бағдарламалар енгізу арқылы оқу үрдісін жетілдіру.
 7. Колледжде оқытудың алдыңғы қатарлы әс-тәжірибелерін зерделеу және тарату: оқытушылардың сабақтарына қатысу, ашық іс-шаралар өткізу, қаланың, облыстың техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарының «Педагогикалық шеберлік мектебі» отырыстарына, мамандандандырылған конференцияларына қатысу.
 8. Оқу процесін оқу-әдістемелік қамсыздандырудың байқауын ұйымдастыру және өткізу.
 9. Оқыту түрлері, топтар, пәндер, ПКК бойынша үлгерімнің колледжішілік бақылауын және талдауын өткізу.
 10. Мемлекеттік аттестациялық комиссияның жұмысына талдау жасау, МАК ескертулерін жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарлау.
 11. Нормативтік құжаттарды (бұйырқтар, нұсқаулықтар, ұйғарымдар т.б.) үнемі назарда ұстау.
 12. Есепке алу және есеп беру құжаттарын дер кезінде және сапалы жүргізу.
 13. Өз біліктілік деңгейін үнемі көтеріп отыру.
 14. Мамандықтар бойынша күндізгі және сырттан оқу түрлерінен қорытынды аттестацияны ұйымдастыру және өткізу.
 15. Оқу үрдісінің кестесінің орындалуына бақылау жасау.

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының 2018-2019

 оқу жылына жұмыс циклограммасы

 

 

 

Қызметтің мазмұны Өткізу мерзімі
1. Құрылымдық бөлімшелер басшыларымен жедел кеңестер

 

Апта сайын, дүйсенбіде
2. ПКК басшыларымен жұмыс барысындағы кеңестер

 

Ай сайын

3-бейсенбі

3. Старостат Ай сайын

3- сейсенбі

 

4. Оқушылармен, оқытушылармен, ата-аналармен  жекелей жұмыстар

 

Күн сайын

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ІС-ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАРМЕН ЖҰМЫС

ІС-ШАРАЛАР Орын

далу мерзі

мі

Жауаптылар
1 Жаңа оқу жылына оқу-бағдарламалық құжаттарды құрастыру, талқылау және бекіту. тамыз Директордың оқу ісі жөн.орынбасары

ПКК басшылары

2 Аралық аттестацияға ұсынылатын сынақтық және емтихандық материалдарды дайындау және бекіту. желтоқсан,

мамыр

Директордың оқу ісі жөн.орынбасары
3 Жалпыбілімдік цикл пәндері бойынша қорытынды аттестация өткізу үшін емтихан материалдарын дайындау және бекіту. желтоқсан, мамыр Директордың оқу ісі жөн.орынбасары

ПКК басшылары

4 Күндізгі және сырттан оқу түрлері бойынша үлгерім, сабаққа қатысу және контингентті сақтау мониторингі. ай сайын Бөлім меңгерушісі
5 Жаңадан қабылданған топтар үшін білімді кіріспе бақылауды өткізуге арналған құжаттар легін құрастыру және бекіту. қазан Директордың оқу ісі жөн.орынбасары

ПКК басшылары

6 Студенттердің білімін бақылау кесіндісін өткізу кестесін жасау. қазан Директордың оқу ісі жөн.орынбасары
7 ЖОЖ қарастырылған  міндетті бақылау жұмыстарының өту кестесін жасау. қараша Бөлім меңгерушісі
8 Курстық жұмыстардың тақырыптарын талдау және бекіту. қыркүйек Директордың оқу ісі жөн.орынбасары
9 Курстық жұмыстарды қорғау кестесін құрастыру және бекіту. қыркүйек Директордың оқу ісі жөн.орынбасары
10 Педагогикалық қызметкерлердің педагогикалық  және әдістемелік кеңестерінің,  аттестациялық комиссияның отырыстарын дайындау және өткізу. Жоспар бойынша Директордың оқу ісі жөн.орынбасары

 

Оқу жұмысы бойынша күнтізбелік жоспар

 

 

Ай Орындау мерзімі Орындалуы туралы белгі
1 Оқу процесінің 2018-2019 оқу жылына кестесін жасау. тамыз
2 Жаңадан қабылданғандар үшін ЖОЖ әзірлеу және бекіту тамыз
3 2018-2019 оқу жылының 1-семестріне теориялық сабақтардың кестесін тамыз
4 Жұмыс жоспаралары мен кестесін талдау және бекіту:

а)ПКК

б) бақылау жұмыстарын өткізу

в) сабақтарға қатысу және  өзара қатысу

г) кабинеттер мен зертханалардың

д) үйірмелердің

е) ЖОЖ және КТЖ

ё) факультативтердің

ж) кітапхананың

з) ашық сабақтардың

14.09.18г.
5 Есеп беру құжаттарын дайындау:

а) оқу сабақтарының журналдары

б) ПКК жұмысының журналдары

в) оқу сабақтарына қатысу журналы

г) оқытушылардың жүктемесі

д) топтарға арналған тарификациялық парақтар

е) «Форма-3» журналы

ж) факультативтік сабақтар журналы

01.09.18ж.
6 Курстық жұмыстардың тақырыптарын дайындау, талдау және бекіту қыркүйек
7 Лауазымдық нұсқаулықтарға  түзету енгізу және бекіту қыркүйек
8 ПКК құрамын жасақтау қыркүйек
9 Педагогикалық және әдістемелік Кеңестердің отырыстары жоспар бойынша
10 Кәсіптік бағдар беру жұмыстарын өткізу және күндізгі, сырттан оқыту бөлімдері бойынша оқуға қабылдауды аяқтау. жоспар бойынша
Қазан
11 Педагогикалық Кеңестің отырысы жоспар бойынша
12 Оқытушылардың оқу сабақтарына қатысуы согласно графику
13 Жалпы білімдік пәндер бойынша кіріспе бақылау жұмыстарын өткізу. кестеге сәйкес
14 Педагогикалық қызметкерлердің аттестациялық комиссиясяның отырысы жоспар бойынша
15 ОУПП сынама тестілеуді өткізу кестесін жасау. жоспар бойынша
16 Сырттан оқу бөлімінің жаңадан қабылданған топтары бойынша бекіту сессиясын өткізу. жоспар бойынша
17 Статистикалық есептеменің үлгілерін өткізу (2 НК) ШҚО ББ кестесі бойынша
18 Сырттан оқушылардың емтихандық сессиясын өткізу кестеге сәйкес
19 ОУПП сынама тестілеуді өткізу. кестеге сәйкес
Қараша
20 Әдістемелік кеңестің отырысы жоспар бойынша
21 Оқытушылардың сабақтарға қатысуы кестеге сәйкес
22 № 2, 3  үлгілерді толтыруды тексеру. кестеге сәйкес
23 1-қарашаға аттестация қорытындысы бойынша студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуына талдау жасау. қараша
24 Колледжішілік бақылау жоспар бойынша
Желтоқсан
25 Педагогикалық Кеңес отырысы жоспар бойынша
26 Ф-2, Ф-3 толтыруды тексеру 30 желтоқ

сан

27 Қорытынды аттестация өткізу үшін құжаттар кешенін құрастыру және бекіту. желтоқ сан
28 2018-2019 оқу жылының 2-семестріне теориялық сабақтар кестесін дайындау. желтоқсан
29 Барлық мамандықтар бойынша қысқы сессияның емтихандары үшін құжаттар легін қарастыру және бекіту. желтоқсан
30  Қысқы емтихан сессиясының кестесін жасау. желтоқсан
31 1-семестр қорытындысы бойынша студенттердің үлгеріміне талдау жасау. кестеге сәйкес
22  Қысқы емтихан сессиясына жіберу. кестеге сәйкес
23 Күндізгі оқу бөлімі топтарында ОУПП сынама тестілеуді өткізу. кестеге сәйкес
24 Педагогикалық қызметкерлерді аттестациялау комиссиясының отырысын өткізу. кестеге сәйкес
Қаңтар
25 Әдістемелік кеңестің отырысы жоспар бойынша
26 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес
27 Ф-2, Ф-3 үлгілерін толтыру қаңтар
28 Пәндік олимпиадаларды өткізу қаңтар
29 Оқу жылының 2-семестріне теориялық оқу кестесін жасауға көмектесу.  13.01.18.ж дейін
30 Колледжішілік бақылау жоспар бойынша
31 1-семестр қорытындысы бойынша  білім басқармасына есеп беру кестеге сәйкес
32 Алфавиттік кітапты жүргізуге бақылау жасау кестеге сәйкес
Ақпан
33 Педагогикалық Кеңес отырысы жоспар бойынша
34 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес
35 Ф-2, Ф-3 үлгілерін толтыруды тексеру 28.02.18г
36 Күндізгі оқу бөлімі топтарында ОУПП сынама тестілеуді өткізу. кестеге сәйкес
Наурыз

 

37 Әдістемелік кеңес отырысы жоспар бойынша
38 Ғылыми-практикалық конференция өткізу. жоспар бойынша
39 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес
40 Ф-2, Ф-3  толтыру март
41 Педагогикалық қызметкерлерді аттестациялау комиссиясының отырысын өткізу. жоспар бойынша
42  ОУПП теориялық және практикалық емтихандарды өткізуді ұйымдастыру. кестеге сәйкес
43 «Үздік  ветеринар»  конкурсы жоспар бойынша
Сәуір
44 Педагогикалық кеңес отырысы жоспар бойынша
45 Оқытушылардың сабақтарына қатысу Кесте бойынша
46 Ф-2, Ф-3 толтыру апрель
47 Сырттан оқу бөлімі топтарында ОУПП сынама тестілеуді өткізу. кестеге сәйкес
48 1-сәуірге аттестация қорытындысы бойынша студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуына талдау жасау сәуір
49 Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы жоспар бойынша
Мамыр
50 Әдістемелік кеңес отырысы жоспар бойынша
51 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес
52 Сабақ кестесіне түзетулер енгізу май
53 Жазғы  сессияның емтихандары үшін құжаттар легін (билеттер, тестер, тапсырмалар)  қарастыру, талдау  және бекіту. 12.05.18ж дейін
54 Курстық жұмыстарды қорғауды өткізу кестеге сәйкес
55 Жазғы емтихан сессиясының кестесін жасау кестеге сәйкес
57 Мемлекеттік қорытынды аттестацияның кестесін жасау.  15.05.18ж. дейін
58 Ғылыми-практикалық конференция өткізу. мамыр
59 Колледж оқытушыларының алдын ала тарификациясы. мамыр
60 «Дәлдеп себетін дән сепкіш» шеберлік класы мамыр
61 «Үздік жер жыртушы»  конкурсы жоспар бойынша
Маусым
62 ПЕдагогикалық кеңес отырысы жоспар бойынша
63 Оқытушылардың сабақтарына қатысу кестеге сәйкес
64 Ф-2, Ф-3 үлгілерін толтыру июнь
65 Жазғы емтихан сессиясын өткізу кестеге сәйкес
66 Қорытынды аттестация жүргізу. кестеге сәйкес
67 Жазғы емтихан сессиясын өткізуді талдау. кестеге сәйкес
68 Өткен оқу жылы үшін оқытушылар орындаған педагогикалық сағаттар бойынша есеп беру. маусым
69 Колледжішілік  бақылау. жоспар бойынша

 

План внутриколледжного  контроля

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының 2018-2019 оқу жылына

 колледжішілік бақылау циклограммасы

 

Колледжішілік бақылаудың мазмұны тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан қаңтар ақпан наурыз сәуір мамыр маусым шілде
Әкімшілік жұмыс
Кабинеттердің, кітапананың, спорт залының, оқу шеберханасының жаңа оқу жылына дайындығы х
Оқу құжаттарын жүргізу х
Педагогикалық кадрлардың жүктемесі х
Топтарды қалыптастыру х
Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғаудың жағдайын тексеру х х х х х х х х х х х
Оқулықтармен қамтамасыз ету, кітапхана қорын сақтау және нығайту, кітапхана жұмысын ұйымдастыру. х х
Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдаструдағы санитарлық-гигиеналық нормаларды сақтау х х х
Оқу жетістіктерінің деңгейі (әкімшілік бақылау кесінділері). х
Топтардағы орқу-тәрбие жұмыстарының жағдайы. х х х х
Оқыту, пәндер бойынша оқу жетістіктерінің деңгейінің жағдайы. х х х
 Журналдарды жүргізу х х х х х х
Жоспарлар мен бағдарламалардың орындалуы х х х
Колледж бойынша кезекшілікті ұйымдастыру х х х х х х х х х х
Оқушылардың оқу сабақтарына және қосымша сабақтарға қатысуы. х х х х х х х х х х х
Емтихандарға дайындық х х х
Әдістемелік жұмыстар
ПКК жоспарларын тексеру х х х
Жас және жаңадан келген оқытушылардың жұмыстарын зерделеу. х х х х х
Әдістемелік жұмыстардың жағдайы х х
Аттестациядан өтуші оқытушылардың жұмыс жүйесін зерделеу. х х х х х х
Оқытушылардың алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибелерін жинақтау, зерделеу және енгізу бойынша ПКК жұмыс жүйесін талдау. х х х х
ПКК онкүндіктерін өткізу х х х
Проблемалар бойынша оқу-тәрбие жұмысының жағдайы (педкеңеске). х х х х х х
Кабинеттік жүйенің жағдайы. х х х

                                                     

                                                                           Бекітемін

«ШҚАШК»КМҚК директоры

У.Оспанов

«____»____________

 

 

Педагогикалық кеңестің 2018-2019 оқу  жылына жұмыс  жоспары

 

 

Жұмыстың мазмұны Өткізу мерзімі Жауаптылар
 

1.

 

 

 

 

Педагогикалық ұжымның 2018-2019 оқу жылына  негізгі міндеттері мен қызмет бағыты.

1. Педагогикалық ұжымның 2018-2019 оқу жылына міндеттері мен бағыттары

2. Қабылдау комиссиясының 2018 жыл бойынша  қорытындысы.

3. Сыртқы  аккредиттеуге дайындық.

4. Әртүрлі:

— Педкеңестің құрамын бекіту.

— Педкеңестің 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспарын бекіту

— Әдістемелік кеңестің құрамын бекіту

—  ПКК басшыларын және ПКК құрамын сайлау.

— Жылдық жоспарларды (оқу-әдістемелік, тәрбие жұмыстарының, өндірістік, кітапхана, психологиялық қызметтің) бекіту.

— 2018-2019 оқу жылына оқытушылардың тарификациялық жүктемесін бекіту.

Қыркүйек
2018ж.
 
 
 
 
Директор
Директордың оқу ісі, тәрбие жұмысы, оқу-өндірістік қызмет жөніндегі орынбасарлары, әдіскер.
Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
 

2.

Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология.

 Тақырып

1.  «Колледждің және облыстың агрокәсіпорындарының әлеуметтік әріптестігінің даму жағдайы: ынтымақтастықтың бағыты, мәселелері, болашағы».

2. «Жемқорлыққа қарсы әрекеттік құқықтық негіздері. Білім саласындағы жемқорлыққа қарсы саясат».

3. «Жаңадан қабылданған студенттердің колледжге бейімделуі: жетістіктері, мәселелері және шешу жолдары».

4. Әртүрлі.

Қараша

2018г.

 

 

Директордың ОӨҚБ орынбасары

 

Директордың ОІЖ орынбасары

 

Бөлім меңгерушісі

Психолог

Топ кураторлары

 

3.

Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология.

Тақырып:

1. «Заманауи педагогтың өзекті құзырлылықтары және  кәсіби бейнесі».

2.  Білім алушылардың қысқы аралық аттестация қорытындысы және сараптау.

3.  Кәсіптік бағдар беру жұмыстары және түлектерді жұмысқа орналастыру.

4. Әртүрлі

Ақпан

2019ж.

 

 

Әдіскер

ПКК басшылары

Бөлім меңгерушісі

Жұмысқа орналастыру және кәсіптік бағдар беру менеджері

4. Педагогикалық зерттеулер: тәжірибе және технология.

Тақырып: 

 1. Тәрбие үрдісінде «Рухани жаңғыру» және  «Мәңгілік Ел » бағдарламалары аясында   патриоттық бағыттың нәтижелілігі.

2. «Экстремизим және лаңкестік: жас адамдардың санасына әсері».

3. 2019-2020 оқу жылына қабылдау комиссиясының ережесін және құрамын бекіту.

4. Мемлекеттік тапсырысқа  өтініш беру.

5. Әртүрлі.

Мамыр

2019ж.

Директордың тәрбие жұмысы, оқу жұмысы, өндірістік-қызмет жөніндегі орынбасарлары

Бөлім меңгерушісі

Әдіскер

ПКК басшылары

 

 

5.   2018-2019 оқу жылы  қорытындыларының талдауы және диагностикасы.

 

1. Педагогикалық ұжымның 2018-2019 оқу жылы бойыншы жұмыс қорытындысы.

2. Колледж түлектерінің аралық және қорытынды аттестация нәтижелері, және де кәсіби дайындау мен біліктілік берудегі білім сапасын бағалау қорытындысы.  (ОУКПП)

3.әртүрлі.

Маусым

2019 ж.

Директор

Директордың тәрбие жұмысы, оқу жұмысы, өндірістік-қызмет жөніндегі орынбасарлары

Бөлім меңгерушісі

Әдіскер

ПКК басшылары

 

 

 

пп

 

                Наименование разделов               

                                    

Страница
1.

 

 Цели и задачи
2. Циклограмма работы колледжа

 

3. План учебной работы колледжа

 

4.  План воспитательной работы

 

5.  План работы производственного обучения

 

6. План методической работы

 

7. План работы очного отделения

 

8. План работы заочного отделения

 

9 План работы по курсовой подготовке
10 План работы по хозяйственной части
11 План работы библиотеки

 

12 План внутриколледжного  контроля

 

13  Приложения

 

— План работы педагогического совета

— План работы методического совета

— План заседаний Совета кураторов

— План работы «Школа молодого специалиста»

— План работы аттестационной комиссии

— План работы психолога

— Годовой план по профориентационной работе

— План работы цикловой комиссии механизации и агрономии

— План работы цикловой комиссии ветеринарных дисциплин

— План работы цикловой комиссии общеобразовательных и

социально-экономических дисциплин

— план работы медицинской службы

 

 

 

 

Цели  и  задачи

Основные задачи в деятельности колледжа

Основанием для планирования работы в 2018-2019 учебном году в Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледже стали следующие стратегические документы:

Закон «Об образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III ЗРК Закон РК;

Государственная программа развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы;

«Концепция развития образования РК до 2018г.»;

О государственной молодежной политике Закон Республики Казахстан 9 февраля 2015 года № 285-V

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования  (утв. Постановлением Правит. РК от 23 августа 2012г №1080)и др.

        Инженерно-педагогическим коллективом колледжа определены      следующие задачи и направления деятельности:

 • Планирование перехода на систему менеджмента качества: изучение и доработка основных процессов в СМК в соответствии с международными стандартами iso-9000
 • Прохождение институциональной и специализированной аккредитации через некоммерческое учреждение «Независимое агентство по аккредитации и экспертизе качества образования «ARQA»;
 • Создание учебно-методических комплексов по всем образовательным программам колледжа.
 • Развитие инновационной деятельности педагогического коллектива в целях повышения качества знаний учащихся.
 • Модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической базы колледжа
 • Интеграция деятельности учащихся, преподавателей и родителей с целю сохранения контингента.
 • Совершенствование системы организации и проведения работы по профориентации выпускников школ на обучение в колледже.
 • Повышение мотивации студентов к получению полноценных знаний, умений и навыков.
 • Развитие интеллектуальных способностей учащихся и формирование профессиональной компетенции в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда;
 • Воспитание учащихся в духе казахстанского патриотизма и высокой гражданской ответственности
 • Внедрение новых форм социального партнерства с организациями по профессиональной подготовке специалистов

 

Циклограмма  работы  колледжа на 2018-2019  учебный год

 

пп

Форма работы Сроки проведения

 

Ответственные
1. Педагогический совет сентябрь, ноябрь, февраль, июнь, июль   2- пятница м-ца Руководители структурных подразделений
2. Метод.совет ежемесячно –  3-ая среда м-ца Заместитель по УПР; Председатели п.ц.к.
3. Совещание при директоре 1 раз в месяц. Директор колледжа
4. Административное совещание еженедельно в понедельник Зам.директора по УР
5. Совет по производственному обучению 1 раз в месяц Зам.директора по УПР
6. Заседание ПЦК 1 раз в м-ц  —

2- среда

Зам.директора по УР; Председатели п.ц.к.
7. Старостат 1 раз в м-ц  —      3- вторник Зам.директора по УР; Зам.директора по ВР;  Зав.отделениями;
8. Совет по профилактике правонарушений 1 раз в м-ц: понедельник,

4-я неделя м-ца

Зам.директора по ВР; Зав.отделениями
9. Совет кураторов 1 раз в м-ц:

3-я пятница

Зам.директора по ВР
10 Работа предметных кружков

 

вторник Заместитель по УПР; преподаватели
11 Дополнительные занятия понедельник, среда Зав.отделениями,  преподаватели
12 Тематические классные часы каждый четверг Зам.директора по ВР;
кураторы групп

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Годовой план учебной  работы на 2018-2019 учебный год

 

Цели  и задачи заместителя директора по учебной работе

Основными задачами в предстоящем учебном году являются: обеспечение подготовки высококвалифицированного специалиста, обладающего творческим подходом к своему делу, мобильностью, мастерством и ответственностью за свои действия; обеспечение удовлетворения потребностей личности студентов в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; повышение качество знания путем реализации Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального образования.

 

ЗАДАЧИ:

 1. 1. Рассмотреть и утвердить планы работы заведующей отделениями, ПЦК, кабинетов и лабораторий.
 2. Осуществлять подготовку и проведение педагогических Советов, методических Советов колледжа, заседаний аттестационной комиссии педагогических работников..
 3. Рационально организовать учебный процесс в колледже: график учебного процесса, теоретическое расписание, график проведения учебной, квалификационной практики, защиты курсовых работ.
 4. Рассмотреть и утвердить блок документации для текущего, рубежного и промежуточного контроля знаний всех специальностей в соответствии с ГOCOРК и ТУП.
 5. Организовать проведение промежуточного и итогового контроля знаний студентов: дифференцированный зачёт, контрольные работы, экзамены.
 6. Совершенствовать учебный процесс путём внедрения активных форм и методов обучения, инновационных технологий и авторских программ.
 7. Изучать и распространять передовой опыт преподавания в колледже: посещение занятий преподавателей, проведение открытых мероприятий, «Школы педагогического мастерства», специализированных конференций в средних технических и профессиональных учебных заведениях города, области.
 8. Организовать и провести смотр учебно-методического обеспечения учебного процесса.
 9. Проводить внутриколледжный контроль и анализ успеваемости по формам обучения, группам, предметам, ПЦК.
 10. Проводить анализ работы итоговой аттестационной комиссии, наметить и осуществить мероприятия по реализации замечаний ИАК.
 11. Изучать постоянно нормативную документацию (приказы, инструкции, распоряжения и т. д.)
 12. Своевременно и качественно вести учетно-отчетную документацию.
 13. Систематически повышать уровень своей квалификации.
 14. Организовать проведении итоговой аттестации на очной и на заочной форме по специальностям.
 15. Осуществлять контроль за выполнением графика учебного процесса.

 

Циклограмма

работы заместителя  директора по учебной работе 

на 2018-2019  учебный  год

 

 

пп

 

Содержание деятельности Срок проведения
1. Оперативное совещание с руководителями  структурных подразделений

 

Еженедельно, понедельник
2. Рабочие  совещания с председателями ПЦК

 

Ежемесячно,

3-й четверг

3. Старостат Ежемесячно,

3- вторник

 

4. Индивидуальная работа с учащимися, преподавателями, родителями

 

Ежедневно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
1 Составление, рассмотрение и утверждение учебно-программной документации на новый учебный год август Зам. директора по УР

Председатели ПЦК

2 Подготовить и утвердить зачетный и экзаменационный материал, выносимый на промежуточную аттестацию декабрь, май Зам. директора по УР
3 Подготовить и утвердить экзаменационный материал для проведения итоговой аттестации по предметам общеобразовательного цикла декабрь, май Зам. директора по УР

Председатели ПЦК

4 Мониторинг успеваемости, посещаемости и сохранности контингента по очной и заочной формам обучения ежемесячно зав. отделением
5 Разработать и утвердить блок документации для проведения вводного контроля знаний для групп нового набора октябрь Зам. директора по УР Председатели ПЦК
6 Составить график проведения контрольного среза знаний студентов. октябрь Зам. директора по УР
7 Составить график проведения обязательных контрольных работ, предусмотренных в РУП ноябрь зав. отделением
8 Рассмотрение и утверждение тем курсовых работ сентябрь Зам. директора по УР
9 Составление и утверждение расписание защиты курсовых работ сентябрь Зам. директора по УР
10 Подготовить и провести заседания педагогического и методического Совета, аттестационной комиссии педагогических работников По плану Зам. директора по УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план по учебной работе

 

 

Месяц Срок выполнение Ометка о выполнении
1 Составление графика учебного процесса на 2018/2019 г. август
2 Составить и утвердить РУП нового набора август
3 Подготовка расписания теоретических занятий на 1 семестр 2018/2019 учебного года август
4 Рассмотрение и утверждение планов и графиков работы:

а) ПЦК

б) проведение контрольных работ

в) посещение и взаимопосещение занятий

г) кабинетов, лабораторий

д) кружков

е) РУП и КТП

ё) факультативов

ж) библиотеки

з) открытых уроков

01.09.18г.
4 Подготовить учетную документацию:

а) журналы учебных занятий

б) журналы работы ПЦК

в) журналы посещения занятий

г) тарификацию преподавателей

д) тарификационные листы на группы

е) журнал «Форма-3»

ж) журнал факультативных занятий

01.09.18г.
5 Подготовка, рассмотрение и утверждение тем курсовых работ сентябрь
6 Корректировка и утверждение должностных инструкций сентябрь
7 Комплектование составов ПЦК сентябрь
8 Заседание педагогического и методического Совета по плану
9 Проведение профориентационной работы и завершение приема по очной изаочной форме обучения по плану
Октябрь
1 Заседание педагогического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей согласно графику
3 Проведение входных контрольных работ по общеобразовательным дисциплинам согл. графику
4 Заседание аттестационной комиссии педагогических работников по плану
5 Составление графика пробного тестирования ОУПП по плану
6 Проведение установочной сессии по заочной форме для групп нового набора по плану
7 Сдача форм статистической отчетности (2 НК) согл. графику УО ВКО
8 Проведение экзаменационной сессии заочников согл. графику
9 Проведение пробного тестирования к ОУПП согл. графику
Ноябрь
1 Заседание методического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей. в соотв.граф
3 Проверка заполнение формы № 2, 3 согл. графику
4  Провести анализ успеваемости и посещаемости студентов по итогам аттестации на 1 ноября ноябрь
5 Внутриколледжный контроль по плану
Декабрь
1 Заседание педагогического Совета по плану
2 Проверка заполнения Ф-2, Ф-3 декабрь
3 Разработка и утверждение комплекса документов для проведения Итоговой аттестации декабрь
4 Подготовка расписания теоретических занятий на 2 семестр 2016/2017 учебного года декабрь
5 Рассмотреть и утвердить блок документации для экзаменов зимней сессии по всем специальностям. декабрь
6  Составить расписание зимней экзаменационной сессии декабрь декабрь
7  Анализ успеваемости учащихся за 1 семестр согл. графику
8  Допуск к зимней экзаменационной сессии. согл. графику
9 Проведение пробного тестирования ОУПП в группах очной формы согл. графику
10 Проведение заседания аттестационной комиссии педагогических работников согл. графику
Январь
1 Заседание методического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей согл. графику
3 Заполнение Ф-2, Ф-3 январь
4 Проведения предметных олимпиад январь
5 Помощь в составлении теоретического расписания на II семестр учебного года до 13.01.19г.
6 Внутриколледжный контроль по плану
7 Сдача отчета в управление образования по итогам 1 семестра согл. графику
8 Контроль за ведением алфавитной книги согл. графику
Февраль
1 Заседание педагогического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей по графику
3 Проверка заполнение Ф-2, Ф-3 28.02.19г
4 Проведение пробного тестирования ОУПП по очной форме по графику
Март

 

1 Заседание методического Совета. по плану
2 Проведение научно- практической конференции по плану
3 Посещение занятий преподавателей по графику
4 Заполнение Ф-2, Ф-3 март
5 Заседание аттестационной комиссии педагогических работников по плану
6  Организация сдачи экзамена теоретического и практического ОУПП согласно графика
7 Конкурс «Лучший ветеринар» по плану
Апрель
1 Заседание педагогического Совета 2 согл. граф. 3 апрель 4 5 по плану
2 Посещение занятий преподавателей по  графику
3 Заполнение Ф-2, Ф-3 апрель
4 Проведение экзаменов ОУПП по заочной форме по графику
5 Анализ успеваемости, посещаемости, сохранности контингента по результатам аттестации на 1 апреля апрель
6 Научная практическая конференция студентов по плану
Май
1 Заседание методического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей согл. графику
3 Внесение корректировки в расписание май
4 Рассмотреть, обсудить и утвердить блок документации (билеты, тесты, задачи) для летней экзаменационной сессии до 12.05.19
5 Проведение защиты курсовых работ по графику
6 Составить расписание летней экзаменационной сессии по графику
7 Составить расписание Государственной Итоговой аттестации до 15.05.19
8 Проведение научно-практической конференции май
9 Предварительная тарификация преподавателей колледжа май
10 Мастер класс: «Сеялка точного высева» май
11 Конкурс «Лучший пахарь» по плану
Июнь
1 Заседание педагогического Совета по плану
2 Посещение занятий преподавателей согл. графику
3 Заполнение Ф-2, Ф-3 июнь
4 Проведение летней экзаменационной сессии по графику
5 Проведение итоговой аттестации по графику
6 Анализ сдачи экзаменов летней экзаменационной сессии по графику
7 Составление отчета по педагогическим часам, выполненным преподавателями за истекший учебный год июнь
8 Внутриколледжный контроль по плану

 

Статистика

 • 24888Всего посетителей:
 • 1Посетителей сегодня:
 • 48Посетителей вчера:
 • 263Посетителей на прошлой неделе:
 • 783Посетителей в месяц:
Наш адрес  071615, ВКО, Уланский район, с. Саратовка, ул. Молодежная, 4.